نیمسال ,جلسه , جلسهجلسه اول (نیمسال دوم 95-94 )                  1          

جلسه دوم    (نیمسال دوم 95-94 )               2      

جلسه سوم (نیمسال دوم 95-94 )                 3    

 جلسه چهارم (نیمسال دوم 95-94 )              4      

جلسه پنجم (نیمسال دوم 95-94 )                 5      

 جلسه ششم (نیمسال دوم 95-94 )             6    

 جلسه هفتم (نیمسال دوم 95-94 )                7

منبع اصلی مطلب : تارنمای زبان شناسی نوین
برچسب ها : نیمسال ,جلسه , جلسه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : جلسات صوتی درس روش استدلال نحوی دکتر بیرقدار